Burgers

Wordt een persoon met een EU-werkvergunning beschouwd als een burger van de lidstaten van de Europese Unie?
Is het VK een EU-lidstaat??Wie is een burger van de Unie??Kunnen Europese burgers in de VS werken??Hoe zijn burgers en lidstaten vertegenwoordigd in d...
EU-gezondheidszorg voor een EU-burger die in het VK woont
Als u een staatsburger bent van een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, en op of voor 31 december 2020 legaal in het VK woonde,...
Brexit en biometrie aan de grens voor EU-burgers
Hebben EU-burgers BRP nodig voor het VK??Kunnen EU-burgers het VK binnenkomen na de Brexit??Hebben EU-burgers biometrische woonplaats nodig??Zullen EU...
Detentie en verwijdering van een EU-burger uit het VK
Wat te doen als u een EU-burger in het VK bent?Wat gebeurt er met EU-burgers die in het VK wonen??Hoe lang kan een EU-burger in het VK blijven??Tot wa...